Jackon routaeristyslaskin

Tervetuloa käyttämään Jackonin routaeristyslaskinta!Jackon routaeristyslaskentaohjelma noudattaa lämmöneristysmääräysten mukaisen lämpimän rakennuksen, pihan ja kylmän rakenteen osalta Talonrakennuksen routasuojausohjetta (VTT ja Rakennustieto Oy 2007) sekä Jackon Finland Oy:n ilmoittamia lämmönjohtavuusarvoja ja lämmönläpäisykertoimia. Tehokkaammin lämpöeristetyt matalaenergia- ja passiivitalot lasketaan edellä mainituilla tiedoilla. Tuulettuva-alapohjaisen passiivitalon routaeristys lasketaan kylmän laatan kaavojen mukaisesti.

Laskimessa tarkoitetaan maanvastaisissa alapohjissa normaalieristyksellä alapohjan U-arvoa 0,16 W/m²K, matalaenergiatalossa U-arvoa 0,12 W/m² K ja passiivitalossa U-arvoa 0,08 W/m² K. Tuulettuvissa alapohjissa normaalitalon U-arvo on 0,17 W/m² K (vuoden 2010 vaatimustaso, tuuletusaukkojen pinta-ala enintään 8 promillea alapohjan pinta-alasta), matalaenergiatalon U-arvo on 0,09 W/m²K ja passiivitalossa U-arvo 0,07 W/m²K.

Rakennekuvat Jackonin sivuilla.
Jackon Finland Oy ei ota vastuuta virheellisistä suunnittelutuloksista tai ohjelman tai käyttäjän aiheuttamien toimien aiheuttamista tietojen, rahan tai muun omaisuuden tuhoutumisesta.

Routaeristysohjelman tekninen toteutus Matti Lahtinen ja Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy.